BỘT ĐỘT SILICA SILVERBOND PG 15 CHO SƠN

BỘT ĐỘT SILICA SILVERBOND PG 15 CHO SƠN

  • MEGA0001097
Tên sản phẩm: Bột độn silica Silverbond PG 15
Xuất xứ:Pasir gudang (Malaysia)
Bao gói:25kg/bao
Giới thiệu:Bột độn silica Silverbond PG 15

 

Đặc tính: 

- Là chất độn trơ trong sơn.

- Bền thời tiết, kháng hóa chất, bền nhiệt.

- Kích thước hạt (D90): 34.6 micron, D50: 13.8 micron, D10: 3.4 micron, độ hấp thụ dầu: 29 (g/100gms), tỷ trọng: 0.64 (g/cm3), độ trắng (R457 nm):89 (Datacolor Microflash)

- % SiO2: 99.38%; % Al2O3: 0.33 %.

 
Ứng dụng: - Bột độn silica tự nhiên trong sơn Alkyd, sơn Epoxy, trong hóa chất ngành sơn. 
//