SILICA TOKUSIL 255G CHO SƠN VÀ CAO SU

SILICA TOKUSIL 255G CHO SƠN VÀ CAO SU

  • MEGA0002104
Tên sản phẩm: Bột độn silica Tokusil 255G
Xuất xứ:Thái Lan
Bao gói:25kg/bao
Giới thiệu:Bột độn silica Tokusil 255G
Đặc tính:- Là silica tổng hợp, có dạng hạt trắng.
- SiO2: 93% Min, Al2O3 + Fe2O3: 1.0% max
- Độ ẩm: 8.0% max
Ứng dụng:- Trong cao su.
- Trong keo dán.
- Trong sơn.