BỘT ĐỘN SILICA GRANUSIL 703 CHO SƠN

BỘT ĐỘN SILICA GRANUSIL 703 CHO SƠN

  • MEGA0001326
Tên sản phẩm: Bột độn silica Granusil 703
Xuất xứ:Sibelco (Taiwan)
Bao gói:25kg/bao
Giới thiệu:Bột độn silica Granusil 703
Đặc tính:

- Là chất độn trơ trong sơn

- Bền thời tiết, kháng hóa chất, bền nhiệt.

- Độ hấp thụ dầu: 21 (g/100g), tỷ trọng: 1.2 (g/cm3), độ cứng: 7 (Mohs), độ ẩm :<0.15% - % SiO2: 99.4%; % Al2O3: 0.3 %.

Ứng dụng:Bột độn silica tự nhiên trong sơn Alkyd, sơn Epoxy.