DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP SOLVENT 100

DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP SOLVENT 100

  • MEGA0001534
Tên sản phẩm: SOLVENT 100
Xuất xứ:Hàn Quốc
Bao gói:180 kg/phuy
Giới thiệu:SOLVENT 100

 

Đặc tính:

- Thành phần chính: hợp chất C9-C10 dialkyl benzene và trialkylbenzenes.
- Màu sắc: Không màu, trong suốt
- Dễ cháy, điểm bắt cháy: 41oC
- Tỷ trọng ở 15oC: 0.86-0.88 g/ml
- Hàm lượng Aromatic lớn hơn 98%

Ứng dụng:

- Là dung môi công nghiệp sử dụng cho hóa chất ngành Sơn Epoxy, PU