Thông báo tuyển dụng

file tuyen dung

15:56 - 09/08/2022

file-tuyen-dung.xlsx

Tuyển dụng phó Giám

15:16 - 04/04/2022

tuyen-dung-pho-giam.pdf

TD Kế toán

13:20 - 05/11/2021

td-ke-toan.pdf

TD leader HCNS

13:20 - 05/11/2021

td-leader-hcns.pdf

TD Telesales

13:19 - 05/11/2021

td-telesales.pdf

thong-bao-tuyen-dung-nhan-vien-qc.docx