TIÊU CHUẨN SƠN ALKYD - TCVN 5730-2008

TIÊU CHUẨN SƠN ALKYD - TCVN 5730-2008

TIÊU CHUẨN SƠN ALKYD - TCVN 5730-2008

10:17 - 21/08/2018

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn phủ gốc alkyd biến tính dầu thảo mộc khô tự nhiên. Sơn alkyd là hỗn hợp gồm bột màu phân tán trong nhựa alkyd biến tính dầu thảo mộc, dung môi hữu cơ và các phụ gia.

TIÊU CHUẨN VỀ SƠN GIAO THÔNG, SƠN VẠCH KẺ ĐƯỜNG - TCVN 8791-2011
TIÊU CHUẨN DUNG MÔI VÀ HÓA CHẤT CHO SƠN - TCVN 7892-2008
TIÊU CHUẨN SƠN BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP - TCVN 8789-2011
TIÊU CHUẨN SƠN GIÀU KẼM - TCVN 9012-2011
TIÊU CHUẨN SƠN EPOXY - TCVN 9014-2011

Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 2090 : 2007 (ISO 15528 : 2000) Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu.

TCVN 2091 : 2008 (ISO 1524 : 2000) Sơn, vecni và mực in - Xác định độ nghiền mịn.

TCVN 2092 : 2008 (ISO 2431 : 1993) Sơn và vecni - Xác định thời gian chảy bằng phễu chảy.

TCVN 2093 : 1993 Sơn - Phương pháp xác định chất rắn và chất tạo màng.

TCVN 2095 : 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ phủ.

TCVN 2096 : 1993 Sơn - Phương pháp xác định thời gian khô và độ khô.

TCVN 2097 : 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ bám dính của màng.

TCVN 2098 : 2007 (ISO 1522 : 2006) Sơn và vecni - Phép thử dao động tắt dần của con lắc.

TCVN 2099 : 2007 (ISO 1519 : 2002) Sơn và vecni - Phép thử uốn (trục hình trụ).

TCVN 2100-2 : 2007 (ISO 6272-2 : 2002) Sơn và vecni - Phép thử biến dạng nhanh (độ bền va đập) - Phần 2: Phép thử tải trọng rơi, vết lõm có diện tích nhỏ.

TCVN 2101 : 2008 (ISO 2813 : 1994) Sơn và vecni - Xác định độ bóng phản quang của màng sơn không chứa kim loại ở góc 20o, 60o và 85o

TCVN 2102 : 2008 (ISO 3668 : 1998) Sơn và vecni - Xác định màu sắc của sơn theo phương pháp so sánh trực quan.

 

Chi tiết về Tiêu chuẩn sơn Alkyd - TCVN 5730-2008 xem tại đây: http://megavietnam.vn/uploads/plugin/file/191/tieu-chuan-son-alkyd-tcvn-5730-2008-tieu-chuan-son-alkyd.pdf

(Sưu tầm)

Ban Biên tập Hóa chất Mega

Phòng 703 - Nhà OCT3A - Khu ĐTM Resco - Đường Phạm Văn Đồng
Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Tel: (+84) 24 375 89089; Fax: (+84) 24 375 89098
Email: contact@megavietnam.vn; Website: http://megavietnam.vn