TIÊU CHUẨN SƠN EPOXY - TCVN 9014-2011

TIÊU CHUẨN SƠN EPOXY - TCVN 9014-2011

TIÊU CHUẨN SƠN EPOXY - TCVN 9014-2011

15:00 - 21/08/2018

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn epoxy, hỗn hợp gồm nhựa epoxy, bột màu, chất đóng rắn như polyamit, amin và sản phẩm cộng amin (amin adduct) v.v…, dung môi và các phụ gia, được sử dụng để bảo vệ kết cấu thép và các kết cấu bằng kim loại của công trình v.v. trong môi trường khí quyển.

TIÊU CHUẨN VỀ SƠN GIAO THÔNG, SƠN VẠCH KẺ ĐƯỜNG - TCVN 8791-2011
TIÊU CHUẨN SƠN ALKYD - TCVN 5730-2008
TIÊU CHUẨN DUNG MÔI VÀ HÓA CHẤT CHO SƠN - TCVN 7892-2008
TIÊU CHUẨN SƠN BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP - TCVN 8789-2011
TIÊU CHUẨN SƠN GIÀU KẼM - TCVN 9012-2011

Các tài liệu viện dẫn sau đây là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2090 (ISO 15528), Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu.

TCVN 2091 (ISO 1524), Sơn, vecni và mực in - Xác định độ nghiền mịn.

TCVN 2096, Sơn - Phương pháp xác định thời gian khô và độ khô.

TCVN 2100-2 (ISO 6272-2), Sơn và vecni - Phép thử biến dạng nhanh (độ bền va đập) - Phần 2: Phép thử tải trọng rơi, vết lõm có diện tích nhỏ.

TCVN 2101 (ISO 2813), Sơn và vecni Xác định độ bóng phản quang của màng sơn không chứa kim loại ở góc 20°, 60° và 85°.

TCVN 5669 (ISO 1513), Sơn và vecni - Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử.

TCVN 5670 (ISO 1514) Sơn và vecni - Tấm chuẩn để thử.

TCVN 7764-2 (ISO 6353-2), Thuốc thử dùng trong phân tích hóa học - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật - Seri thứ nhất.

TCVN 8792:2011, Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại - Phương pháp thử mù muối.

ISO 2808, Paint and varnish - Determination of dry film thickness (Sơn và vecni - Xác định chiều dày màng sơn khô).

 

Chi tiết về Tiêu chuẩn sơn Epoxy - TCVN 9014-2011 xem tại đây: http://megavietnam.vn/uploads/plugin/file/195/tieu-chuan-son-epoxy-tcvn-9014-2011-tieu-chuan-son-epoxy.pdf

(Sưu tầm)

Ban Biên tập Hóa chất Mega

Phòng 703 - Nhà OCT3A - Khu ĐTM Resco - Đường Phạm Văn Đồng
Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Tel: (+84) 24 375 89089; Fax: (+84) 24 375 89098
Email: contact@megavietnam.vn; Website: http://megavietnam.vn