ZINC DUST PHỤ GIA CHO SƠN DẦU

ZINC DUST PHỤ GIA CHO SƠN DẦU

  • MEGA0001404
Tên sản phẩm: Phụ gia chống ăn mòn Zinc dust
Xuất xứ:HANCHANG (Hàn Quốc )
Bao gói:50 kg/thùng
Giới thiệu:Đặc điểm bên ngoài: Dạng bột màu trắng
Có cơ tính tốt, chịu mài mòn tốt

 

Đặc tính:Tổng hàm lượng Zn: 99 min (wt%)
Hàm lượng kim loại kẽm: 96 min (wt%)
Hàm lượng ZnO: 5 max (wt%)
Hàm lượng Pb: 0.15 max (wt% )
Hàm lượng Fe: 0,02 max (wt%)
Hàm lượng Cd: 0.05 max ( wt%)
Kích thước hạt: 7~9 
Trọng lượng riêng: 7.0 +- 0.1
Ứng dụng:Phụ gia sơn dầu Zinc Dust ược sử dụng làm phụ gia chống ăn mòn trong sơn dầu kẽm