ĐÓNG RẮN CORONATE 2037

ĐÓNG RẮN CORONATE 2037

  • MEGA0001445

Tên sản phẩm:

CORONATE 2037

Xuất xứ:

Tosoh (Nhật)

Bao gói:

200 kg/phuy

Giới thiệu:

Đóng rắn TDI ( Toluen diisocyanate)

Đặc tính:

- Màu vàng nhạt

- Chỉ số NCO: 8

- Hàm rắn: 50 %

- Độ nhớt (mm2/s at 25°C ):1000

- Dung môi : BAC
Ứng dụng:Nguyên liệu (chất đóng rắn) dùng để sản xuất sơn, mực, keo và các ngành công nghiệp khác
//