NHỰA CHO SƠN

NHỰA ETEKYD 3306- X-70 CHO SƠN

Tên sản phẩm: Etekyd 3306- X-70
Xuất xứ:Eternal /Taiwan
Bao gói:210kg/phuy
Giới thiệu:Nhựa alkyd short oil Etekyd 3306- X-70

 

NHỰA RESIN C9 CHO SƠN ALKYD

Tên sản phẩm:Nhựa petroleum C9 SG-130
Xuất xứ:Rayton - China
Bao gói:25kg/ bao
Giới thiệu:Nhựa petroleum C9 SG-130

 

NHỰA EPOXY JRE 187 CHO SƠN

Tên sản phẩm:

Epoxy JRE-187

Xuất xứ:

Jeil (Hàn Quốc)

Bao gói:

220 kg/phuy

Giới thiệu:

Nhựa epoxy 100%

NHỰA EPOXY JRE 475X75 CHO SƠN

Tên sản phẩm:

Nhựa epoxy JRE475X75

Xuất xứ:

Jeil (Hàn Quốc)

Bao gói:

220kg/phuy

Giới thiệu:

Nhựa 75% cho sơn epoxy

 

NHỰA EPOXY D.E.R 331 CHO SƠN

Tên sản phẩm: EPOXY D.E.R 331
Xuất xứ:Mỹ (DOW)
Bao gói:240 kg/phuy
Giới thiệu:EPOXY D.E.R 331

NHỰA CHO SƠN CHỐNG CHÁY VINAPASS EZ 3112

Tên sản phẩm:

VINAPASS EZ 3112

Xuất xứ:

Wacker/ Đức

Bao gói:

150kg.phuy

Giới thiệu:

VINNAPAS® EZ 3112 là chất phân tán ổn định keo bảo vệ của chất tạo bọt vinyl axetat, etylen và vinyl ester.

VINNAPAS® EZ 3112 không chứa hợp chất chứa alkyl phenol ethoxylate (APEO)

Nhựa MGMA 13035 CHO SƠN

Tên sản phẩm:

Maleic 13035

Xuất xứ:

Việt Nam

Bao gói:

25kg/bao

Giới thiệu:

Nó có thể tan trong ester, turpentine oil, dung môi không alcol (toluene, xylene, butyl acetate, …); không tan trong dung môi alcol, tan một phần trong sản phẩm dầu mỏ, kết hợp tốt với dầu thực vật; có màu sáng, chống vàng, chống nhiệt.

NHỰA MGMA 13035 S70 CHO SƠN

Tên sản phẩm:

Maleic 13035 S70

Xuất xứ:

Việt Nam

Bao gói:

200kg/phuy

Giới thiệu:

Rosin Modified Maleic Resin Solution là dung dịch của Maleic Resin – M1306 hoặc M13035 với hàm lượng rắn 65-70% trong dung môi toluene, xylene, hoặc butyl acetate.