TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

15:29 - 16/01/2019

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MEGA VIỆT NAM

GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MEGA VIỆT NAM

I. TẦM NHÌN

Trở thành đối tác thương mại tin cậy hàng đầu về chất lượng sản phẩm cung cấp và các giải pháp kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực hóa chất tại thị trường Việt Nam. Hóa chất Mega sẽ luôn là điểm đến thành công của mọi đối tác trong và ngoài nước.

II. SỨ MỆNH

“GIÀU – TỐT – THẬT”

Với Mega
Chung tay kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thuận lợi, hợp tác và chia sẻ, luôn phấn đấu vì mục tiêu 3 GIÀU cho mọi thành viên: GIÀU trí lực, GIÀU tinh thần và GIÀU vật chất.
Với Đối tác
Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu 3 TỐT cho mọi đối tác: Tinh thần hợp tác TỐT, Sản phẩm chất lượng TỐT và Giải pháp kỹ thuật TỐT.
Với Xã hội
Sẵn sàng chung tay làm công tác xã hội trên tinh thần 3 THẬT, đó là: Người THẬT, Việc THẬT và Làm THẬT.

III. GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI

“CÔNG BẰNG – CHUYÊN NGHIỆP – TIÊN PHONG”

“HỢP TÁC – TIN CẬY – HIỆU QUẢ”

      
CÔNG BẰNG
Công tâm trong điều hành, bình đẳng trong đánh giá, minh bạch trong số liệu và tạo dựng cơ hội phát triển công bằng cho mọi thành viên.
CHUYÊN NGHIỆP
Chuyên môn hóa trong mọi công việc, chuyên nghiệp trong thực thi mọi nhiệm vụ trên nền tảng ứng dụng công nghệ và tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định, biểu mẫu.
TIÊN PHONG
Sẵn sàng đổi mới, luôn sáng tạo trong công việc, mọi thành viên đều dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

HỢP TÁC
Sẵn sàng hợp tác trên tinh thần các bên “cùng có lợi”. Gắn lợi ích Công ty với lợi ích Cá nhân, Khách hàng và Nhà cung cấp sản phẩm.

TIN CẬY
Chú trọng xây dựng uy tín, thương hiệu và niềm tin đối với mọi đối tác bằng sự chân thành, tận tâm và sẵn sàng hỗ trợ.
HIỆU QUẢ
Luôn làm việc với mục tiêu cụ thể, kế hoạch rõ ràng và đặt hiệu quả cao nhất trong tất cả mọi công việc.


IV. SLOGAN

“HỢP TÁC CHIA SẺ, PHÁT TRIỂN VỮNG BỀN”

 

Ban Biên tập Hóa chất Mega

Phòng 703 - Nhà OCT3A - Khu ĐTM Resco - Đường Phạm Văn Đồng

Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

Tel: (+84) 24 375 89089; Fax: (+84) 24 375 89098

Email: contact@megavietnam.vn; Website: http://megavietnam.vn

//