ĐÓNG RẮN CHO SƠN

ĐÓNG RẮN CHO SƠN CORONATE HX90B

Tên sản phẩm:

Coronate HX90B

Xuất xứ:

Tosoh (Nhật)

Bao gói:

220 kg

Giới thiệu:

Đóng rắn HDI  90% hàm rắn trong Butyl acetate

ĐÓNG RẮN CHO SƠN EPOXY JOINTMINE 9024

Tên sản phẩm:

Đóng rắn  Jointmine 9024

Xuất xứ:

Epochem (Singapore)

Bao gói:

200kg/phuy

Giới thiệu:

Đóng rắn polyamide 100%

ĐÓNG RẮN CHO SƠN EPOXY JOINTMIDE 985

Tên sản phẩm:

Đóng rắn  Jointmide 985

Xuất xứ:

Epochem (Singapore)

Bao gói:

180kg/phuy

Giới thiệu:

Đóng rắn polyamide 100%

ĐÓNG RẮN CHO SƠN EPOXY JOINTMIDE 316

Tên sản phẩm:

Đóng rắn  Jointmide 316

Xuất xứ:

Epochem (Singapore)

Bao gói:

180kg/phuy

Giới thiệu:

Đóng rắn polyamide 100%

ĐÓNG RẮN SƠN EPOXY JOINTMIDE 317

Tên sản phẩm:

Đóng rắn  Jointmide 317

Xuất xứ:

Epochem (Singapore)

Bao gói:

180kg/phuy

Giới thiệu:

Đóng rắn polyamide 100%

ĐÓNG RẮN CORONATE HX

Tên sản phẩm: CORONATE HX
Xuất xứ:Toshoh - Nhật Bản.
Bao gói:220 kg/phuy.
Giới thiệu:Đóng rắn izocianate CORONATE HX

 

ĐÓNG RẮN TDI CORONATE LS

Tên sản phẩm:

Coronate LS

Xuất xứ:

Tosoh(Nhật)

Bao gói:

240 kg/phuy

Giới thiệu:

Đóng rắn TDI 75% (Toluen diisocyanate)

ĐÓNG RẮN CORONATE 2037

Tên sản phẩm:

CORONATE 2037

Xuất xứ:

Tosoh (Nhật)

Bao gói:

200 kg/phuy

Giới thiệu:

Đóng rắn TDI ( Toluen diisocyanate)

//