CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT NI

CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT CAPB KG - 30

Tên sản phẩm

CAPB KG-30

Xuất xứ

Vance ( Malaysia)

Bao gói

200kg/phuy

Giới thiệu:

CAPB KG-30 được biết đến rộng rãi dưới dạng cocamidopropyl betain và nó là chất hoạt động bề mặt lưỡng tính có tính tạo bọt cao.

CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT VANCE CDE-C85 (COCONUT-BASED)

Tên sản phẩm

Vance CDE-C 85(Coconut-based)

Xuất xứ

Vance ( Malaysia)

Bao gói

200kg/phuy

Giới thiệu:

Vance CDE-C (gốc dầu dừa) là một chất hoạt động bề mặt nhớt, không ion thường được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm làm sạch chất lỏng khác nhau.

CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT CDE-K85 (LAURIC-BASED)

Tên sản phẩm

CDE-K85 (Lauric-based)

Xuất xứ

Vance ( Malaysia)

Bao gói

200kg/phuy

Giới thiệu:

CDE-K85 là một chất hoạt động bề mặt nhớt, không ion thường được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm làm sạch dạng lỏng khác nhau.