Keo dán nguội

KEO DÁN CAO SU SC2000 CEMENT

Tên sản phẩm:

 Keo dán cao su SC2000 Cement

Xuất xứ:

Đức

Bao gói:

1kg/hộp

Giới thiệu:

Là keo dán nguội hai thành phần, là cao su lỏng (mủ cao su) gốc chloroprene lưu hóa ở nhiệt độ phòng, khi xúc tác với 1 lượng vừa phải UTR20 Hardener, mang lại khả năng kết dính cao