PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ NHỚT BẰNG PHỄU LỖ

PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ NHỚT BẰNG PHỄU LỖ

PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ NHỚT BẰNG PHỄU LỖ

11:11 - 22/08/2018

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn và quy định phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt qui ước bằng phễu chảy).

Tiêu chuẩn này qui định các kích thước và phương pháp sử dụng phễu chảy cho các sản phẩm có dòng chảy newton hay gần newton, có độ nhớt động học trong khoảng (15 - 150).106 m2/s (25 - 150 cSt) như các loại sơn loãng để quét, phun hoặc nhúng.

 

Chi tiết về Phương pháp xác định độ nhớt bằng phễu lỗ xem tại đây: http://megavietnam.vn/uploads/plugin/file/199/phuong-phap-xac-d-nh-do-nhot-bang-pheu-lo-phuong-phap-xac-d-nh-do-nhot-bang-pheu-lo.pdf

(Sưu tầm)

Ban Biên tập Hóa chất Mega

Phòng 703 - Nhà OCT3A - Khu ĐTM Resco - Đường Phạm Văn Đồng
Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Tel: (+84) 24 375 89089; Fax: (+84) 24 375 89098
Email: contact@megavietnam.vn; Website: http://megavietnam.vn