PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU MUỐI, ACID, KIỀM CỦA SƠN

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU MUỐI, ACID, KIỀM CỦA SƠN

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU MUỐI, ACID, KIỀM CỦA SƠN

Phương pháp này chỉ rõ các cách kiểm tra chất lượng của sơn trước tác động của môi trường thực tế.

Chi tiết về Phương pháp kiểm tra khả năng chịu muối, acid, kiềm của sơn xem tại đây: 

http://megavietnam.vn/uploads/plugin/file/202/phuong-phap-kiem-tra-kha-nang-chiu-muoi-acid-kiem-phuong-phap-kiem-tra-kha-nang-chiu-muoi-acid-kiem.pdf

(Sưu tầm)

Ban Biên tập Hóa chất Mega

Phòng 703 - Nhà OCT3A - Khu ĐTM Resco - Đường Phạm Văn Đồng
Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Tel: (+84) 24 375 89089; Fax: (+84) 24 375 89098
Email: contact@megavietnam.vn; Website: http://megavietnam.vn