PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CỦA MÀNG SƠN

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CỦA MÀNG SƠN

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CỦA MÀNG SƠN

Phương pháp dựa trên cơ sở xác định tỷ số giữa thời gian giao động của con lắc đặt trên bề mặt màng với thời gian dao động của chính con lắc đó trên tấm kính ảnh (không có sơn).

Tiêu chuẩn này qui định các điều kiện để tiến hành kiểm tra xác định độ cứng của màng đối với loại phủ một lớp hoặc nhiều lớp cho các loại sơn bằng phương pháp con lắc.

Phương pháp dựa trên cơ sở xác định tỷ số giữa thời gian giao động của con lắc đặt trên bề mặt màng với thời gian dao động của chính con lắc đó trên tấm kính ảnh (không có sơn).

Chi tiết về Phương pháp xác định độ cứng của màng sơn xem tại đây: http://megavietnam.vn/uploads/plugin/file/203/phuong-phap-xac-dinh-do-cung-cua-mang-son-phuong-phap-xac-dinh-do-cung-cua-mang-son.pdf

(Sưu tầm)

Ban Biên tập Hóa chất Mega

Phòng 703 - Nhà OCT3A - Khu ĐTM Resco - Đường Phạm Văn Đồng
Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Tel: (+84) 24 375 89089; Fax: (+84) 24 375 89098
Email: contact@megavietnam.vn; Website: http://megavietnam.vn