TIÊU CHUẨN NGÀNH

TIÊU CHUẨN NGÀNH

Hiển thị

15:11 - 21/08/2018

TIÊU CHUẨN SƠN PU BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP - TCVN 9013-2011

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn polyuretan bảo vệ kết cấu thép, được sử dụng để sơn...

Xem thêm

15:00 - 21/08/2018

TIÊU CHUẨN SƠN EPOXY - TCVN 9014-2011

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn epoxy, hỗn hợp gồm nhựa epoxy, bột màu, chất đóng rắn...

Xem thêm

14:53 - 21/08/2018

TIÊU CHUẨN SƠN GIÀU KẼM - TCVN 9012-2011

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn giàu kẽm được sử dụng để ngăn ngừa ăn mòn các...

Xem thêm

11:54 - 21/08/2018

TIÊU CHUẨN SƠN BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP - TCVN 8789-2011

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn và hệ sơn được sử dụng để bảo vệ kết...

Xem thêm

10:33 - 21/08/2018

TIÊU CHUẨN DUNG MÔI VÀ HÓA CHẤT CHO SƠN - TCVN 7892-2008

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7892:2008 (ASTM D 1613 - 06) về Dung môi dễ bay hơi và hoá chất trung gian...

Xem thêm

10:17 - 21/08/2018

TIÊU CHUẨN SƠN ALKYD - TCVN 5730-2008

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn phủ gốc alkyd biến tính dầu thảo mộc khô...

Xem thêm

09:16 - 02/05/2018

TIÊU CHUẨN VỀ CAO SU THIÊN NHIÊN SVR - TCVN 3769-2016

TCVN 3769:2016 là tiêu chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật của cao su thiên nhiên SVR. Tiêu...

Xem thêm

09:08 - 02/05/2018

TIÊU CHUẨN VỀ SƠN GIAO THÔNG, SƠN VẠCH KẺ ĐƯỜNG -...

TCVN 8791: 2011. Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu đường phản quang nhiệt dẻo – Yêu cầu...

Xem thêm